Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить

Судова реформа. Як свідки можуть вплинути на розгляд господарських справ


Опубликованно 13.10.2017 03:20

Судова реформа. Як свідки можуть вплинути на розгляд господарських справ

У процесі розгляду судами господарських справ нерідко трапляються випадки, коли дійсна обставини спору не підтверджуються письмовими й речовими доказами. Виконуючи договір, сторони не завжди скрупульозно складають первинні документи до нього. Це пояснюється довірчими стосунками між партнерами, які не усвідомлюють, що потім у разі спору буде важко доводити свою правоту.

У поважному Господарському процесуальному кодексі України інститут свідків відсутній. Господарські суди встановлюють фактичні обставини справи та ухвалюють рішення на підставі наданих сторонами письмових і речових доказів, а також пояснень учасників судового процесу.

Введення Законом України №6232 інституту свідків у господарський процес теоретично матиме позитивний вплив, оскільки дасть змогу суду встановлювати наявність або відсутність обставин (фактів), які неможливо встановити в інший спосіб, а сторонам — полегшить процес доказування. З іншого боку, цілком можливі зловживання процесуальними правами свідками та/або учасниками судового процесу, затягування розгляду справ, надання свідками недостовірної інформації та загальна доцільність інституту свідків саме у господарському процесі.

Кодексом України встановлено ряд обмежень до особи свідка та його показань

На наш погляд, автори Закону №6232 зменшили можливість цих зловживань, забезпечивши ефективну та непроблемну доля свідків у господарському процесі, що пояснюється наступним.

По-перше, новим Господарським процесуальним кодексом України встановлено ряд обмежень до особи свідка та його показань.

Так, не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб (ч. 1 ст. 88). Також на підставі показань свідків не можуть встановлюватися обставини (факти), які відповідно до законодавства або звичаїв ділового обороту відображаються (обліковуються у відповідних документах (ч. 2 ст. 88).

Вказані обмеження допоможуть уникнути протиріч при оцінці судом різніх засобів доказування у справі та кореспондуються з належністю доказів.

По-друге, показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка (ч. 1 ст. 89). Якщо обставини в його заяві суперечать іншим доказам або викликають сумнів, то свідок викликається в суд для допиту (ч. 1 ст. 90). А у разі якщо свідок без поважних причин не з'єднання явився на судове засідання або не взявши участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, суд не бере до уваги його показання.

Крім того, підпис свідка на його заяві посвідчується нотаріусом, а також у заяві зазначається підтвердження свідка про обізнаність зі змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з'єднання явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень (ч. 2, 3 ст. 89).

Показання свідків у господарському процесі за формою близькі до аффідевітів (affidavit) у арбітражному процесі.

Отже безпосередня участь свідка у судовому засіданні необов'язковий обов'язкова. Викладені письмово показання свідка повинні містити вичерпну та конкретну інформацію про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Відтак показання свідків у господарському процесі за формою близькі до аффідевітів (affidavit) у арбітражному процесі, з огляду на що надання показань свідків не має призводити до затягування розгляду справ.

І по-третє, позитивний вплив інституту свідків на господарський процес вбачається у введенні додаткового засобу доказування, на рівні з письмовими, речовими, електронними доказами та висновками експертів. Це розширити можливості суду для встановлення обставин, які мають значення для вирішення справи.

Як висновок, з теоретичної точки зору, законодавець цілком обґрунтовано та збалансовано врегулював інститут свідків у новому Господарському процесуальному кодексі України. З одного боці, вводитися новий для господарського процесу засіб доказування, що має сприяти об єктивному розгляду в судовому процесі всіх обставин справи. З іншого — встановлюються обмеження для особи свідка та його показань, які мають забезпечити оперативність розгляду господарських справ та унеможливити зловживання учасниками судового процесу своїми правами.

Однак необхідно констатувати, що переваги та проблеми функціонування нового інституту в господарському процесі будуть виявлені лише на практиці.Категория: Финансы