Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить

Організація роботи приймального відділення: визначення, характеристика, умови і режим роботи, виконання методичних рекомендацій та інструкцій


Опубликованно 12.07.2018 08:06

Організація роботи приймального відділення: визначення, характеристика, умови і режим роботи, виконання методичних рекомендацій та інструкцій

На підставі нормативних документів і затверджених санітарно-епідеміологічних вимог здійснюється організація роботи приймального відділення. Методичні рекомендації, розроблені Росздравнадзором, містять практичні пропозиції щодо порядку внутрішнього контролю якості і безпеки лікувальної установи, в тому числі і приймального покою, які застосовуються у всіх лікувальних установах. Приймальне відділення найчастіше знаходиться в будівлю, де є основні медичні ресурси. Наприклад, такі відділення, як реанімація, хірургія. Від чіткої організації роботи приймального відділення лікарні буде залежати якість надання допомоги індивіду. У великих організаціях їх може бути два і більше, розташованих в різних корпусах. Крім того, вони можуть поділятися для пацієнтів: екстрених і планових. Загальні положення

До приймального відділення повинен бути доступ для під'їзду санітарного транспорту. Приймальний спокій взаємодіє з усіма підрозділами лікарні. Головний принцип його роботи – це відповідальність за здоров'я і життя громадян. Головний лікар встановлює його структуру і розклад. Обов'язки персоналу відділення викладені в посадових інструкціях. Очолює приймальне відділення завідувач. Медичний персонал приймального відділення повинен володіти навичками проведення базової серцево-легеневої реанімації, знати принципи надання медичної допомоги в екстрених станах, а також мати охайний зовнішній вигляд, медичний халат або медичну форму, взуття та іменний бейджик.

Функціонування приймального відділення ведеться в цілодобовому режимі без перерв протягом усього року. Заступник головного лікаря здійснює контроль за організацією роботи приймального відділення лікарні. Керівництво цим підрозділом у вихідні та святкові дні, а також у вечірній час і вночі покладено на чергового лікаря. Функції приймального відділення

Перелік функцій досить широкий і включає в себе: Прийом, огляд, реєстрацію та оцінку стану вступника. Надання екстреної та невідкладної допомоги. Ведення та заповнення різної документації. Облік пацієнтів, які отримали амбулаторну допомогу, в тому числі і випадків відмови в госпіталізації, а також госпіталізованих пацієнтів. Проведення санітарно-гігієнічних процедур знову надійшли пацієнтам. Розподіл пацієнтів за профілями хвороби і тяжкості стану. Робота приймального відділення також спрямована на проведення заходів, що сприяють розпізнаванню і попередження подальшого розповсюдження інфекції. Ізоляція надійшли з інфекційними патологіями для подальшого переказу у спеціальні стаціонари, проведення санітарної обробки. Визначення способу транспортування пацієнтів в необхідні відділення і її здійснення. Прийом і тимчасове зберігання речей пацієнтів з моменту їх надходження у відділення і до передачі персоналу відділення, в яке госпіталізують хворого, або видача їх його представнику. Готовність до роботи при виникненні надзвичайних ситуацій або з особливо небезпечними инфекциямии і володіння відповідними навичками. Вимоги

Пристрій і організація роботи приймального відділення залежить від профілю та рівня надання медичної допомоги (1, 2, 3 рівень). В приймальному спокої повинні бути передбачені такі приміщення: Реєстратура – це місце, де здійснюється прийом хворих, які поступають на госпіталізацію, і оформляються первинні медичні документи. Хол для очікування, в якому розміщуються пацієнти та особи, які їх супроводжують. Оснащене таке приміщення стільцями, столом. На інформаційних стендах міститься інформація про режим роботи відділень лікарні, про те, які продукти можна хворим і т. п. Утеплений тамбур або коридор для пересування по кабінетах. Оглядові кабінети, в яких здійснюється огляд та деякі види обстежень (ЕКГ, вимірювання температури та ін) і ставиться попередній діагноз. Приміщення з ванною або душем, так званий санпропускник з окремою кімнатою для переодягання. Кабінет діагностичний, який призначений для пацієнтів з невстановленим діагнозом. Протишокова (операційна). Ізолятор, у нього поміщаються надійшли з підозрою на інфекційну патологію. Кабінети, в яких роблять різні маніпуляції: ін'єкції, перев'язки. Рентгенкабінет. Кабінет чергового лікаря, старшої медичної сестри, завідувача відділенням. Лабораторія, де проводиться забір біоматеріалу і здійснюється його дослідження. Кімната для персоналу. Санітарна (туалетна) кімната. Гардеробна кімната, де зберігається верхній одяг пацієнтів, які поступили на стаціонарне лікування.

У великих лікарняних комплексах у цьому відділенні можуть розташовуватися і інші кабінети. Поряд з приймальним покоєм слід розмістити УЗД, ендоскопічний, рентгенівський кабінет та лабораторію. В приймальному спокої повинні перебувати резервні джерела живлення, питної води, кисню, гарячого водопостачання, каналів зв'язку. А також необхідно забезпечити можливість використання пересувного медичного обладнання з автономним живленням. Приймальне відділення, як правило, знаходиться не вище другого поверху. Обов'язки медсестри

Організація роботи приймального відділення стаціонару неможлива без середнього медперсоналу. Розглянемо функціонал (інструкцію) медичної сестри, який складається з наступних заходів: ознайомлення з направленням хворого на госпіталізацію; супровід пацієнта в кабінет лікаря; вислуховування скарг індивіда, який самостійно звернувся в приймальний спокій і направлення його до чергового лікаря; заповнення первинної медичної документації; виконання різних маніпуляцій, призначених лікарем; надання допомоги під час огляду; відстеження стану пацієнтів, які знаходяться в приймальному спокої; виконання вказівок лікаря, пов'язаних з виконанням або підготовкою діагностичних та інших маніпуляцій; у встановлені строки передавання телефонограми у відділення поліції, оголошень екстреного плану Росспоживнагляд та ін; контроль, а в деяких випадках і безпосередню участь у санітарній обробці пацієнтів; взяття біоматеріалу для проведення дослідження; отримання і зберігання ліків; контроль за роботою молодшого медичного персоналу; ведення облікової документації; виконання санітарних норм і правил у відділенні; складання необхідних звітів; складання опису одягу пацієнта, передача її для проведення дезінфекції і далі, для зберігання; огляд хворого і його речей на наявність педикульозу, при необхідності - проведення обробки; регулярне підвищення кваліфікації на курсах, відвідування конференцій і занять, які організовуються спеціально для середнього медичного персоналу. Пристрій приймального спокою

В установах охорони здоров'я лікарняного типу обслуговування пацієнтів у приймальному відділенні стаціонару. Організація роботи з наказом керівника установи, а також контроль за діяльність цього відділення покладено на одного з його заступників. Це одне із значущих підрозділів, яке призначене для: прийому хворих; первинного огляду; вимірювання антропометричних даних; при необхідності - проведення санітарної та гігієнічної обробки поступають в стаціонар хворих; надання медичної (невідкладної) допомоги.

Від правильної організації роботи приймального відділення медичної організації, а також від злагодженої і кваліфікованої роботи медичного персоналу при важких (ургентних) станах залежить життя хворих. Кожен пацієнт, спочатку потрапляє в це відділення, тому важливо, щоб у нього сформувалося довіру до лікарів, і він відчув турботу і хороше ставлення.

Робота в цьому підрозділі здійснюється в наступному порядку: оформлення (реєстрація) хворих; огляд лікарем приймального покою; при необхідності запрошуються фахівці; обробка санітарна та гігієнічна.

Слід зазначити, що кабінети відділення розташовані в цій же послідовності. Організація роботи: прийом і реєстрація хворих

Шляхи надходження пацієнтів у приймальний покій: спеціалізованим автотранспортом (машина швидкої допомоги); за направленням лікуючого лікаря поліклініки, до якої індивід прикріплений на медичне обслуговування; за напрямом з військкомату; самостійне звернення, його називають «самопливом»; переклад з інших установ охорони здоров'я цілодобового типу.

Потребують екстреної допомоги відразу поміщають в реанімаційне або відділення інтенсивної терапії, в обхід приймального спокою.

Існує три види госпіталізації хворих, які залежать від способу його доставки у лікарню: екстрена; планова; «самопливом».

Організація роботи приймального відділення при надходженні хворого у важкому стані полягає в наступному. В першу чергу йому надає необхідну допомогу медсестра і в терміновому порядку запрошує лікаря приймального спокою, який вирішує питання про необхідність стаціонарного лікування. Далі медична сестра: оформляє його реєстрацію; направляє в оглядовий кабінет для проведення огляду та різних маніпуляцій (лікувальних і діагностичних).

У разі, коли доставлений пацієнт знаходиться без свідомості і при ньому відсутні документи, медсестра після огляду лікарем надає екстрену медичну допомогу і тільки потім заповнює первинну документацію. До з'ясування особистості пацієнт вважається «невідомим», що відображається у всіх документах. Далі вона інформує телефонограмою поліцію про надходження невідомого пацієнта.

Якщо в приймальний спокій привезли пацієнта з приводу захворювання, що виникло раптово, або індивід помер у відділенні, то медична сестра повідомляє про цих випадках родичам шляхом телефонограми. Крім того, робиться відмітка у спеціальному журналі. Приймальний спокій інфекційної лікарні

Особливістю організації роботи приймального відділення інфекційної лікарні є поточно-пропускний режим. Пацієнти з моменту їх надходження і аж до виписки не повинні контактувати з іншими хворими. Всіх хворих, що надходять в лікарню, приймають у спеціальних палатах, які отримали назву боксів. Ці приміщення мають окремий як вхід, так і вихід, хол приймального спокою і боксу поділяють засклені двері подвійні. Всі двері замикаються на ключ. Такі приміщення є в будь-якому інфекційному стаціонарі і кожен з них призначений для певних патологій: менінгіту, скарлатини і т. д. Огляд пацієнта доктор виробляє саме в цьому приміщенні, а після встановлення діагнозу його переводять у відповідне відділення. Якщо виявлена змішана інфекція, то пацієнта визначають в окрему палату. Функції персоналу приймального відділення інфекційної лікарні

На кожного вступника заводиться первинна медична документація. Медична сестра заповнять спеціальний бланк, у якому перелічуються речі, які пацієнт залишив в установі. Крім того, вона надсилає вимогу на кухню, де вказано, яка дієта рекомендована лікарем приймального відділення. Організація роботи здійснюється наступним чином: санітарна обробка, яка отримала назву первинної; дезінсекція та дезінфекція речей пацієнта; знезараженню підлягають і наявні виділення; вирішується питання про те, яким чином доставити індивіда у відділення (пішки або за допомогою носилок, каталки); після огляду лікарем призначаються екстрені маніпуляції, які необхідно провести: посів випорожнень на кишкову групу, взяття біоматеріалу на дифтерійну паличку і т. п.

Медсестра оглядає шкірні покриви, волосся на голові та одяг пацієнта. Після огляду його переодягають в одяг лікарні і переводять у відповідне відділення. Далі медсестра дезінфікує це приміщення і готує його для прийому нового хворого. Організація роботи медичної сестри приймального відділення

Медсестра є помічником лікаря. Її обов'язки досить різноманітні і зобов'язують володіти певними професійними навичками. Медсестра повинна ретельно виконувати всі призначення і розпорядження лікаря. В приймальному спокої вона відстежує потік пацієнтів, стежить за санітарно-епідеміологічним режимом щоб уникнути появи внутрішньолікарняної інфекції. Підпорядковується медсестра завідувача, старшої медичної сестри і лікаря (черговому). При організації роботи в приймальному відділенні медсестрі слід знати: документацію, яку ведуть у відділенні і правила її заповнення; організацію і структуру приймального покою; порядок доврачебного огляду індивіда; нормативні документи, що регламентують санітарно-епідеміологічний режим; номери телефонів екстрених і спеціалізованих служб (пожежників, поліції, швидкої допомоги, нарко - або психдиспансеру та ін); техніку та алгоритм проведення різних маніпуляцій: введення препаратів, промивання шлунка, постановки клізм, взяття біоматеріалу тощо; правила транспортування хворих з ВІЛ-інфекцією або при підозрі на неї; правила оформлення вимог - накладних на отримання медикаментів та медичної техніки; правила приготування дезінфікуючих засобів; регулювання прийому хворих лікарем в залежності від їх стану. Робота середнього медперсоналу

В організації роботи медсестри приймального відділення стаціонару важливу роль грає дотримання принципів етики та деонтології. Такі якості, як: милосердя; організаторські здібності; працьовитість; акуратність; привітність; порядність; здоровий глузд; професійна обізнаність; творче мислення та деякі інші допомагають пацієнту швидше освоїться і відчути турботу і увагу, які йому необхідні.

До істотним тез, що характеризують медичну етику, слід віднести: заборона на заподіяння шкоди пацієнту; повага до професії; дотримання лікарської таємниці; повага до особистості хворого.

Медична деонтологія об'єднує в собі всі погляди і правила поведінки медичного персоналу, які сприяють підвищенню ефективності терапії і зводять до мінімуму виникнення небажаних наслідків. Існують певні норми і стандарти, які обов'язкові для виконання медсестер приймального відділення. В організації роботи середнього медичного персоналу особливе місце займає і дотримання прав індивіда. Біоетика – це поняття розшифровується як вивчення при виникненні проблемних ситуацій етичних аспектів. Основні її принципами є: благодіяння; справедливість; гуманність; повага особистості.

Дотримання медичної таємниці актуально як для медсестер, так і для лікарів. Забороняється у присутності пацієнтів чи їх родичів обговорювати діагноз, роздумувати про тактику лікування, піддавати сумніву правильність лікарських призначень і т. д. Треба бути уважним і чуйним, звертатися до хворого по імені-по батькові і на "ви". Робота молодшого медичного персоналу

В установах охорони здоров'я є різні системи обслуговування пацієнтів: Двоступінчаста – лікар і медсестра. У цьому разі медична сестра виконує вказівки, призначення і рекомендації лікаря, що проводить усі необхідні процедури, а також здійснює догляд за хворими. Триступінчата, в яку додатково до попередньої входить ще молодша медсестра.

Організація роботи молодшої медичної сестри приймального відділення покладено на середній медперсонал. Якщо вони працюють в спеціалізованих стаціонарах (інфекційні, психоневрологічні, протитуберкульозні та ін), то з ними регулярно проводяться заняття, на яких вони оволодівають знаннями, необхідними для отримання спеціальних навичок роботи в приймальному спокої цих установ. В обов'язки молодшого медичного персоналу приймального спокою закладу будь-якого профілю входить: прибирання палат відділення; супровід пацієнта до відділення або на процедури; проведення санітарної обробки індивіда; допомога хворим.

Всі дії, чинені медичним персоналом, у тому числі і молодшим, регламентовані. Наприклад, згідно з діючими наказами, організація роботи приймального відділення при здійсненні санітарної обробки включає в себе проведення наступних маніпуляцій: гігієнічний душ, ванна або обтирання пацієнта вологою ганчіркою, а також гоління, при необхідності - стрижка волосся і підстригання нігтів; винищення комах при їх виявленні під час огляду, тобто проведення дезінсекції; переодягання індивіда в чиста натільна білизна та одяг.

Таким чином, за триступеневою системою обслуговування пацієнтів частину обов'язків середнього медперсоналу закріплена за молодшим. Деякі особливості роботи приймального покою

Організація роботи приймального відділення стаціонару дуже важлива для закладу охорони здоров'я будь-якого профілю і не залежить від рівня надання медичної допомоги та розмірів лікарні. Кінцевий результат безпосередньо залежить від: безпеки допомоги; своєчасності; ефективності.

А екстрена допомога передбачає узгодженість дій всього колективу, як медичного, так і різних допоміжних служб, а також наявності потрібних медикаментів, справної роботи апаратури. В залежності від терміновості надання медичної допомоги та тяжкості стану пацієнта їх диференціювання здійснюється у приймально-діагностичному відділенні. Організація роботи відділення спланована таким чином. Всі надійшли розділяються на наступні групи в залежності від терміновості допомоги: невідкладна – життя хворого під загрозою; термінова – на момент надходження загрози немає; нетермінова – допомогу можна надати пізніше.

Крім того, умовно можна розділити всіх вступників пацієнтів на групи: планове лікування за направленням з поліклініки; самозвернення; стани, при яких вимагається комплексний догляд, спеціалізована допомога і безперервне моніторування ситуації в умовах реанімації; стану критичні, загрозливі життя, шокові; серйозні травми, патології хірургічного плану в гострій стадії.

Затверджується організація роботи приймального відділення стаціонару наказом головного лікаря, в якому конкретно прописані всі алгоритми дії медичних працівників цього підрозділу.

аким чином, якщо дати коротку характеристику прийомному покою, то це самий передовий рубіж медичного закладу. Автор: Світлана Павлова 8 Липня, 2018Категория: Здоровье